hinh slide 11hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: (08)38457837
DANH SÁCH SẢN PHẨM
 • Hình ảnh chi tiết của Băng bó bột
  Hình ảnh chi tiết của Băng bó bột.
  Hình ảnh chi tiết của Băng dính, băng keo
  Hình ảnh chi tiết của Băng dính, băng keo.
  Hình ảnh chi tiết của Băng dính, băng keo cuộn
  Hình ảnh chi tiết của Băng dính, băng keo cuộn.
 • Ảnh Cặp nhiệt độ thủy ngân
  Ảnh Cặp nhiệt độ thủy ngân.
  kế thủy ngân đo nhiệt độ
  kế thủy ngân đo nhiệt độ.
  Hình ảnh nhiệt kế điện tử MC-246
  Hình ảnh nhiệt kế điện tử MC-246.
 • Hình ảnh: Que đo nhiệt kế
  Hình ảnh: Que đo nhiệt kế.
  kiểu thủy tinh – Thủy ngân
  kiểu thủy tinh – Thủy ngân.
  gồm 2 nhiệt kế thủy ngân
  gồm 2 nhiệt kế thủy ngân.
 • HUYẾT ÁP THỦY NGÂN 300-1 ITO
  HUYẾT ÁP THỦY NGÂN 300-1 ITO .
  Nhiệt kế điện tử Citizen
  Nhiệt kế điện tử Citizen.
  IA1
  IA1.
 • Hem7101
  Hem7101.
  Máy đo huyết áp tự động BC08
  Máy đo huyết áp tự động BC08.
  HEM - 6052
  HEM - 6052.