hinh slide 11hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: (08)38457837
DANH SÁCH SẢN PHẨM
 • Màn hình 15 inch LCD 342 × 765 - 259k - jpg
  Màn hình 15 inch LCD 342 × 765 - 259k - jpg.
  Bộ bàn khám Đa năng tai mũi họng
  Bộ bàn khám Đa năng tai mũi họng.
  Máy nội soi tai mũi họng 366 × 446 - 13k - jpg
  Máy nội soi tai mũi họng 366 × 446 - 13k - jpg.
 • máy đo độ loãng xương, 440 × 285 - 126k - jpg
  máy đo độ loãng xương, 440 × 285 - 126k - jpg.
  Hình ảnh chi tiết của Hệ thống nội soi tai mũi họng Innotech INU-3000 346 × 530 - 34k - jpg
  Hình ảnh chi tiết của Hệ thống nội soi tai mũi họng Innotech INU-3000 346 × 530 - 34k - jpg.
  Máy nội soi tai mũi họng 420 × 381 - 152k - jpg
  Máy nội soi tai mũi họng 420 × 381 - 152k - jpg.
 • Hình ảnh chi tiết của Thiết bị nội soi tai mũi họng NET-260 300 × 300 - 23k - jpg
  Hình ảnh chi tiết của Thiết bị nội soi tai mũi họng NET-260 300 × 300 - 23k - jpg.
  Hệ thống khám điều trị tai mũi họng Cube 990 2325 × 2184 - 3856k - jpg
  Hệ thống khám điều trị tai mũi họng Cube 990 2325 × 2184 - 3856k - jpg.
  V701
  V701.
 • Đai bó tay 438 × 400 - 12k - jpg
  Đai bó tay 438 × 400 - 12k - jpg.
  AW150
  AW150.
  Nẹp gỗ y tế 625 × 521 - 31k - jpg
  Nẹp gỗ y tế 625 × 521 - 31k - jpg.
 • MG 150f
  MG 150f.
  Sản phẩm | Đai nẹp - Băng thun gối 472 × 709 - 177k - jpg
  Sản phẩm | Đai nẹp - Băng thun gối 472 × 709 - 177k - jpg.
  Thanh nẹp góc bằng giấy cứng 340 × 280 - 9k - jpg
  Thanh nẹp góc bằng giấy cứng 340 × 280 - 9k - jpg.