hinh slide 11hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: (08)38457837
DANH SÁCH SẢN PHẨM
 • RossMax J400
  RossMax J400.
  RossMax S150
  RossMax S150.
  RossMax MJ701
  RossMax MJ701.
 • Đo cổ tay Microlife BP 3BJ1-4D
  Đo cổ tay Microlife BP 3BJ1-4D.
  Huyết áp cơ Microlife AG1-20
  Huyết áp cơ Microlife AG1-20.
  Đo bắp tay Microlife 3BR1 - 1
  Đo bắp tay Microlife 3BR1 - 1.
 • Máy Acon On-Call EZ
  Máy Acon On-Call EZ.
  Máy OnCall Redi
  Máy OnCall Redi.
  Máy OnCall EZ II
  Máy OnCall EZ II.
 • Máy xông họng Omron NE-C30
  Máy xông họng Omron NE-C30.
  Máy xông họng Omron NE-C802
  Máy xông họng Omron NE-C802.
  Máy xông mũi họng NE-C801KD
  Máy xông mũi họng NE-C801KD.
 • Máy xông NE-C801
  Máy xông NE-C801.
  Máy xông NE-C29
  Máy xông NE-C29.
  Máy xông NE-C29
  Máy xông NE-C29.