hinh slide 11hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: (08)38457837
DANH SÁCH SẢN PHẨM
 • Máy xông NE-C28
  Máy xông NE-C28.
   Máy xông RossMax NA100
  Máy xông RossMax NA100.
  Rossmax-Smile Life 02
  Rossmax-Smile Life 02.
 • Máy xông họng FujiMax
  Máy xông họng FujiMax.
  Máy xông CompMist
  Máy xông CompMist.
  Test thử đường huyết Optium
  Test thử đường huyết Optium.
 • Test thử đường huyết Accuchek-Advantage
  Test thử đường huyết Accuchek-Advantage.
  Xe lăn nằm BH0002
  Xe lăn nằm BH0002.
  Xe lăn thường có bô XL01
  Xe lăn thường có bô XL01.
 • Xe lăn HBG-P
  Xe lăn HBG-P.
  Xe lăn có bô BH0003
  Xe lăn có bô BH0003.
  Xe lăn FS-609
  Xe lăn FS-609.
 • Xe lăn hợp kim nhôm
  Xe lăn hợp kim nhôm.
  Xe lăn thường
  Xe lăn thường.
  Xe lăn nhôm XL7
  Xe lăn nhôm XL7.