hinh slide 11hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: (08)38457837
AMBU THỔI NGẠT
 • Hình ảnh của Ambu thổi ngạt người lớn
  Hình ảnh của Ambu thổi ngạt người lớn .
  Hình ảnh của Ambu thổi ngạt trẻ em
  Hình ảnh của Ambu thổi ngạt trẻ em .
  Ambu thổi ngạt trẻ em
  Ambu thổi ngạt trẻ em .
 • Hình ảnh của Ambu thổi ngạt sơ sinh Allied L670-200
  Hình ảnh của Ambu thổi ngạt sơ sinh Allied L670-200.
  Ambu thổi ngạt silicon trẻ sơ
  Ambu thổi ngạt silicon trẻ sơ.
  Ambu thổi ngạt Allied L670-040
  Ambu thổi ngạt Allied L670-040.
 • Mast ambu, mast khí dung, mast thở oxy các loại
  Mast ambu, mast khí dung, mast thở oxy các loại.
  Bóp bóng cao su thổi ngạt
  Bóp bóng cao su thổi ngạt.