hinh slide 11hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: (08)38457837
Đo đường huyết Omron
 • Omron HEM - 6203
  Omron HEM - 6203.
  Máy đo đường huyết
  Máy đo đường huyết.
  Máy đo đường huyết Omron HGM-111
  Máy đo đường huyết Omron HGM-111.
 • Omron HGM- 112
  Omron HGM- 112.
  Máy đo đường huyết Omron HEA-220
  Máy đo đường huyết Omron HEA-220 .
  Máy đo đường huyết Omron
  Máy đo đường huyết Omron .
 • Máy đo đường huyết Omron
  Máy đo đường huyết Omron .