hinh slide 11hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: (08)38457837
Máy đo đường huyết Acon
 • Máy Acon On-Call EZ
  Máy Acon On-Call EZ.
  Máy OnCall Redi
  Máy OnCall Redi.
  Máy OnCall EZ II
  Máy OnCall EZ II.
 • Máy đo đường huyết One Touch Ultra 2
  Máy đo đường huyết One Touch Ultra 2.
  Máy đo đường huyết Gmate mini: Model PG 200
  Máy đo đường huyết Gmate mini: Model PG 200 .
  Máy đo đường huyết
  Máy đo đường huyết.
 • Máy đo đường huyết Clever Chek
  Máy đo đường huyết Clever Chek.
  Máy đo đường huyết Beurer GL40
  Máy đo đường huyết Beurer GL40.
  Máy đo đường huyết One Touch Select Simple
  Máy đo đường huyết One Touch Select Simple .