hinh slide 11hinh slide 2hinh slide 3
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
  • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
  • Hỗ trợ đại lý: (08)38457837
Máy Đo Độ Mặn
  • Máy đo độ mặn
    Máy đo độ mặn.
    Máy đo độ Mặn/Tỷ trọng/Nhiệt độ DMT-10, 0-50ppt/ 1ppt
    Máy đo độ Mặn/Tỷ trọng/Nhiệt độ DMT-10, 0-50ppt/ 1ppt.