hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
BƠM TIÊM- DÂY CHUYỀN
 • Dây truyền dịch
  Dây truyền dịch.
  Hình ảnh chi tiết của Bơm kim 400 × 400 - 48k - jpg
  Hình ảnh chi tiết của Bơm kim 400 × 400 - 48k - jpg.
  Kim tiêm tự động 550 × 413 - 31k - jpg
  Kim tiêm tự động 550 × 413 - 31k - jpg.
 • Bơm Tiêm Vô Trùng Vinahankook 500 × 400 - 20k - jpg
  Bơm Tiêm Vô Trùng Vinahankook 500 × 400 - 20k - jpg.
  Ống bơm thuốc cản quang cho 640 × 416 - 151k - jpg
  Ống bơm thuốc cản quang cho 640 × 416 - 151k - jpg.
  Kim tiêm tự tiêu hủy 770 × 481 - 19k - jpg
  Kim tiêm tự tiêu hủy 770 × 481 - 19k - jpg.
 • kim tiêm insulin chuyên dụng 500 × 400 - 38k - gif
  kim tiêm insulin chuyên dụng 500 × 400 - 38k - gif.
  Kim tiêm insulin chuyên dụng, loại kim ngắn, tiêm qua lớp biểu bì.
  Kim tiêm insulin chuyên dụng, loại kim ngắn, tiêm qua lớp biểu bì..
  ống tiêm insulin cho người bệnh tiểu đường
  ống tiêm insulin cho người bệnh tiểu đường.
 • kim truyền tĩnh mạch ( cánh bướm )
  kim truyền tĩnh mạch ( cánh bướm ).
  bơm tiêm thủy tinh
  bơm tiêm thủy tinh.
  Bơm tiêm thủy tinh trụ đồng
  Bơm tiêm thủy tinh trụ đồng.
 • Bơm và kim tiêm gây tê 609 × 321 - 24k - jpg
  Bơm và kim tiêm gây tê 609 × 321 - 24k - jpg.
  Hình ảnh chi tiết của Bơm tiêm điện Top-5300 443 × 700 - 88k - jpg
  Hình ảnh chi tiết của Bơm tiêm điện Top-5300 443 × 700 - 88k - jpg.
  Bộ dây truyền dịch 400 × 400 - 113k - jpg
  Bộ dây truyền dịch 400 × 400 - 113k - jpg.