hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG
 • giường bệnh đa năng (406)
  giường bệnh đa năng (406).
  giường bệnh đa năng
  giường bệnh đa năng .
  Giường bệnh đa năng
  Giường bệnh đa năng.
 • Giường bệnh nhân điện đa chức năng
  Giường bệnh nhân điện đa chức năng .
  Giường bệnh nhân điện 2 chức năng
  Giường bệnh nhân điện 2 chức năng .
  Giường y tế dùng điện FS3230W
  Giường y tế dùng điện FS3230W.
 • Giường hồi sức cấp cứu 5 chức năng
  Giường hồi sức cấp cứu 5 chức năng.