hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN
 • MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐỂ BÀN BT-740
  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐỂ BÀN BT-740.
  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐỂ BÀN BT-770
  MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐỂ BÀN BT-770.
  MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ DS7000
  MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ DS7000.