hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
KÍNH HIỂN VI
 • KÍNH HIỂN VI BA MẮT B-353PL
  KÍNH HIỂN VI BA MẮT B-353PL.
  KÍNH HIỂN VI OPTIKA
  KÍNH HIỂN VI OPTIKA.
  KÍNH HIỂN VI QUAY CỰC
  KÍNH HIỂN VI QUAY CỰC.
 • KÍNH HIỂN VI 2 MẮT MBL2000 - KRUSS
  KÍNH HIỂN VI 2 MẮT MBL2000 - KRUSS.
  KÍNH HIỂN VI CELESTRON DELUXE HANDHELD DIGITAL MICROSCOPE
  KÍNH HIỂN VI CELESTRON DELUXE HANDHELD DIGITAL MICROSCOPE.
  KÍNH HIỂN VI CELESTRON HANDHELD DIGITAL MICROSCOPE PRO
  KÍNH HIỂN VI CELESTRON HANDHELD DIGITAL MICROSCOPE PRO.