hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
XE TIÊM BĂNG CA
 • Hình ảnh chi tiết của Xe đẩy
  Hình ảnh chi tiết của Xe đẩy.
  Xe đẩy inox có thùng rác
  Xe đẩy inox có thùng rác.
  xe đẩy cấp phát thuốc
  xe đẩy cấp phát thuốc.
 • XE ĐẨY DỤNG CỤ Y TẾ
  XE ĐẨY DỤNG CỤ Y TẾ.
  Tủ đầu giường inox
  Tủ đầu giường inox.
  tủ đựng thuốc inox, tủ y tế
  tủ đựng thuốc inox, tủ y tế.
 • xe đẩy dụng cụ y tế 3 tầng
  xe đẩy dụng cụ y tế 3 tầng.
  Xe đẩy cáng inox
  Xe đẩy cáng inox.
  Giá đựng dụng cụ y tế
  Giá đựng dụng cụ y tế.
 • Xe đẩy bình oxy
  Xe đẩy bình oxy.
  Xe đẩy thuốc 2 tầng
  Xe đẩy thuốc 2 tầng.
  Xe Tiêm đa năng inox
  Xe Tiêm đa năng inox.