hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
ĐÈN Y KHOA
 • Bóng đèn cực tím
  Bóng đèn cực tím.
  Đèn gù 1m7
  Đèn gù 1m7.
  Bảng đo thị lực điện
  Bảng đo thị lực điện.
 • Đèn tiểu phẫu công nghệ LED
  Đèn tiểu phẫu công nghệ LED.
  Đèn gù II
  Đèn gù II.
  Đèn tiểu phẫu
  Đèn tiểu phẫu.
 • Đèn hồng ngoại Việt Nam
  Đèn hồng ngoại Việt Nam.
  Đèn gù 1,7 bóng 100w dùng khám bệnh
  Đèn gù 1,7 bóng 100w dùng khám bệnh.
  Đèn hồng ngoại HB 3616
  Đèn hồng ngoại HB 3616.
 • Đèn Cực Tím
  Đèn Cực Tím.