hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
Máy huyết học
 • Máy xét nghiệm huyết học H18 light SFRI
  Máy xét nghiệm huyết học H18 light SFRI.
  Swelab Alfa Basic 20 thông số - Hoàn toàn tự động
  Swelab Alfa Basic 20 thông số - Hoàn toàn tự động.
  Máy phân tích huyết học Mythic 18
  Máy phân tích huyết học Mythic 18 .
 • Máy phân tích huyết học tự động URIT-2900Plus
  Máy phân tích huyết học tự động URIT-2900Plus.
  Máy huyết học TC-Hemaxa 1000
  Máy huyết học TC-Hemaxa 1000 .
  Máy xét nghiệm huyết học tự động Mindray BC 20S
  Máy xét nghiệm huyết học tự động Mindray BC 20S.
 • Máy xét nghiệm huyết học tự động KT-6180
  Máy xét nghiệm huyết học tự động KT-6180 .
  Máy phân tích huyết học Cell Dyn CD 3200
  Máy phân tích huyết học Cell Dyn CD 3200 .
  Máy xét nghiệm huyết học AC 910
  Máy xét nghiệm huyết học AC 910 .
 • Máy xét nghiệm huyết học HA-22
  Máy xét nghiệm huyết học HA-22.
  MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG 21 THÔNG SỐ VÀ 3 BIỂU ĐỒ 60 TEST/GIỜ
  MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG 21 THÔNG SỐ VÀ 3 BIỂU ĐỒ 60 TEST/GIỜ.