hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
BÀN KHÁM- MỔ- SANH
 • BÀN TIỂU PHẪU INOX
  BÀN TIỂU PHẪU INOX.
  BÀN KHÁM BỆNH INOX
  BÀN KHÁM BỆNH INOX.
  BÀN SANH INOX (Bàn đỡ đẻ )
  BÀN SANH INOX (Bàn đỡ đẻ ).
 • BÀN KHÁM PHỤ KHOA
  BÀN KHÁM PHỤ KHOA.
  BÀN NẮN BÓ XƯƠNG
  BÀN NẮN BÓ XƯƠNG .
  BÀN SANH INOX (có bậc thang và chậu inox
  BÀN SANH INOX (có bậc thang và chậu inox.