hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
Giường bệnh 1 tay quay
 • Giường có 2 thanh chắn hai bên
  Giường có 2 thanh chắn hai bên.
  Giường bệnh nhân 1 tay quay
  Giường bệnh nhân 1 tay quay.
  Hình ảnh: - 1 tay quay nâng
  Hình ảnh: - 1 tay quay nâng.
 • Giường Inox dát gỗ
  Giường Inox dát gỗ.
  Giường Inox thường
  Giường Inox thường.