hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
Giường bệnh 02 tay quay
 • Giường bệnh nhân 02 tay quay
  Giường bệnh nhân 02 tay quay .
  Giường bệnh nhân 2 tay quay
  Giường bệnh nhân 2 tay quay.
  Giường Inox 2 tay quay
  Giường Inox 2 tay quay.