hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
QUE THỬ MA TÚY

QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP

QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP Que thử ma túy thế hệ cũ (que thử 1 chân) chỉ phát hiện được nhóm ma túy có gốc thuốc phiện (Heroin, Morphin). Với các loại ma túy tổng bạn phải dùng que thử tổng hợp. Que thử ma túy tổng hợp 4 chân phát hiện chính xác cùng lúc nhiều nhóm ma túy : ma túy đá, c.ần s.a (cỏ, tài mà), thuốc lắc, Ketamine, thuốc phiện, Heroin, Morphine và một số loại khác có trong thuốc chữa bệnh.

Giá bán:
0
Bảo hành:
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

 QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP

Que thử ma túy thế hệ cũ (que thử 1 chân) chỉ phát hiện được nhóm ma túy có gốc thuốc phiện (Heroin, Morphin). Với các loại ma túy tổng bạn phải dùng que thử tổng hợp. Que thử ma túy tổng hợp 4 chân phát hiện chính xác cùng lúc nhiều nhóm ma túy :  ma túy đá, c.ần s.a (cỏ, tài mà), thuốc lắc, Ketamine, thuốc phiện, Heroin, Morphine và một số loại khác có trong thuốc chữa bệnh.
CÁC SẢN PHẨM KHÁC
 • TEST MA TÚY TỔNG HỢP: DRUGS ABUSE TEST
  TEST MA TÚY TỔNG HỢP: DRUGS ABUSE TEST.
  Que thử ma túy tổng hợp
  Que thử ma túy tổng hợp.
  QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP
  QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP.
 • QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP
  QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP.
  QUE THỬ MA TÚY BẰNG NƯỚC BỌT
  QUE THỬ MA TÚY BẰNG NƯỚC BỌT.