hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
MÁY SIÊU ÂM
 • Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D xách tay kỹ thuật số
  Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D xách tay kỹ thuật số.
  Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D kỹ thuật số hoàn toàn
  Máy siêu âm Doppler màu 3D/4D kỹ thuật số hoàn toàn.
  Máy siêu âm đen trắng xách tay kỹ thuật số
  Máy siêu âm đen trắng xách tay kỹ thuật số.
 • Máy siêu âm kết hợp điện xung
  Máy siêu âm kết hợp điện xung.
  Máy siêu âm điều trị, kích thích điện kết hợp đo điện cơ
  Máy siêu âm điều trị, kích thích điện kết hợp đo điện cơ.
  MÁY SIÊU ÂM
  MÁY SIÊU ÂM.
 • Máy Siêu Âm
  Máy Siêu Âm.
  Siêu âm xách tay màu đa chức năng UF-760AG
  Siêu âm xách tay màu đa chức năng UF-760AG.
  Siêu âm xách tay màu đa chức năng Noblus
  Siêu âm xách tay màu đa chức năng Noblus.
 • Máy siêu âm chẩn đoán đa chức năng Ascendus
  Máy siêu âm chẩn đoán đa chức năng Ascendus.
  MÁY SIÊU ÂM SÁCH TAY MŨ DUS 6000
  MÁY SIÊU ÂM SÁCH TAY MŨ DUS 6000.
  MÁY SIÊU ÂM MÀU 4D
  MÁY SIÊU ÂM MÀU 4D.
 • Siêu âm xách tay Nanomax
  Siêu âm xách tay Nanomax.
   MÁY SIÊU ÂM TRẮNG ĐEN 2D (Có phổ màu)
  MÁY SIÊU ÂM TRẮNG ĐEN 2D (Có phổ màu).
  MÁY SIÊU ÂM ĐEN TRẮNG XÁCH TAY MODEL: UF-450AX
  MÁY SIÊU ÂM ĐEN TRẮNG XÁCH TAY MODEL: UF-450AX.