hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
ỐNG ĐỰNG MÁU
 • Các loại ống nghiệm dùng trong xét nghiệm lâm sàng
  Các loại ống nghiệm dùng trong xét nghiệm lâm sàng.
  Tube tách huyết thanh : (Nắp đỏ)
  Tube tách huyết thanh : (Nắp đỏ).
  ống nghiệm Heparin (màu đen)
  ống nghiệm Heparin (màu đen).
 • Ethylene diamin tetraacetic acid: ( EDTA ) (Xanh dương hoặc tím)
  Ethylene diamin tetraacetic acid: ( EDTA ) (Xanh dương hoặc tím).
  Sodium fluoride-kali oxalate: ( NaF )
  Sodium fluoride-kali oxalate: ( NaF ).
  Ống đựng máu xét nghiệm
  Ống đựng máu xét nghiệm.
 • Ống đựng máu xét nghiệm
  Ống đựng máu xét nghiệm.
  Ống nghiệm Citrate 3.8% (326)
  Ống nghiệm Citrate 3.8% (326).
  Bình chứa mẫu xét nghiệm y tế
  Bình chứa mẫu xét nghiệm y tế.
 • Ống đựng máu xét nghiệm
  Ống đựng máu xét nghiệm.
  Ống nghiệm Edta HTM (545)
  Ống nghiệm Edta HTM (545).
  Ống chứa mẫu xét nghiệm
  Ống chứa mẫu xét nghiệm.
 • Ống chứa mẫu xét nghiệm
  Ống chứa mẫu xét nghiệm.
  Ống chân không hút máu và huyết thanh
  Ống chân không hút máu và huyết thanh .
  Ống chứa mẫu xét nghiệm y tế
  Ống chứa mẫu xét nghiệm y tế.