hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
VỚ SUY TĨNH MẬT
 • Vớ (tất)Duomed chống suy tĩnh mạch
  Vớ (tất)Duomed chống suy tĩnh mạch.
  Vớ y khoa bà bầu
  Vớ y khoa bà bầu .
  Vớ Giãn Tĩnh Mạch Căng Chân Và Đầu Gối
  Vớ Giãn Tĩnh Mạch Căng Chân Và Đầu Gối.
 • Vớ Chống Giãn Tĩnh Mạch Loại dài từ gót chân lên tới đùi
  Vớ Chống Giãn Tĩnh Mạch Loại dài từ gót chân lên tới đùi .
  Vớ y khoa đùi cao cấp Mediven Comfort
  Vớ y khoa đùi cao cấp Mediven Comfort .
  Vớ y khoa gối cao cấp Mediven Comfort
  Vớ y khoa gối cao cấp Mediven Comfort.
 • Vớ Y Khoa Doumed - Vớ Đùi
  Vớ Y Khoa Doumed - Vớ Đùi.
  Vớ y khoa Solidea
  Vớ y khoa Solidea.
  Vớ y khoa gối Mediven cho nam
  Vớ y khoa gối Mediven cho nam.
 • Vớ Gối Relax Unisex CCl.1 (18/21 mmHg) (hở ngón)
  Vớ Gối Relax Unisex CCl.1 (18/21 mmHg) (hở ngón) .
  Vớ y khoa điều trị giãn tĩnh mạch Tina
  Vớ y khoa điều trị giãn tĩnh mạch Tina .
  Vớ Y Khoa Tina - Vớ Gối
  Vớ Y Khoa Tina - Vớ Gối.