hinh slide 2hinh slide 3
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
  • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
  • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
MÁY ĐO HP HƠI THỞ
  • Máy chẩn đoán vi khuẩn HP qua hơi thở
    Máy chẩn đoán vi khuẩn HP qua hơi thở.
    Máy xét nghiệm HP qua hơi thở 13C
    Máy xét nghiệm HP qua hơi thở 13C.