hinh slide 2hinh slide 3
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
  • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
  • Hỗ trợ đại lý: (08)38457837
MÁY ĐO HP HƠI THỞ
  • Máy chẩn đoán vi khuẩn HP qua hơi thở
    Máy chẩn đoán vi khuẩn HP qua hơi thở.