hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
BÔNG- BĂNG- GẠC

Hình ảnh chi tiết của Băng gạc

Giá bán:
0
Bảo hành:
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

CÁC SẢN PHẨM KHÁC
 • Băng thun y tế
  Băng thun y tế.
  Băng thun Y tế
  Băng thun Y tế .
  Băng thun Y tế
  Băng thun Y tế .
 • Băng thun y tế
  Băng thun y tế.
  Băng thun y tế
  Băng thun y tế.
  Hình ảnh chi tiết của Băng cuộn
  Hình ảnh chi tiết của Băng cuộn.
 • Hình ảnh chi tiết của Gòn trung tín
  Hình ảnh chi tiết của Gòn trung tín.
  Hình ảnh chi tiết của Gạc y tế
  Hình ảnh chi tiết của Gạc y tế.
  Gói bông băng gạc dùng thay vết thương, vết mổ
  Gói bông băng gạc dùng thay vết thương, vết mổ.