hinh slide 2hinh slide 3
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0913900943
 • Hỗ trợ kinh doanh: 0903677146
 • Hỗ trợ đại lý: 0703253904
BÔNG- BĂNG- GẠC

Hình ảnh chi tiết của Gạc y tế

Giá bán:
0
Bảo hành:
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

CÁC SẢN PHẨM KHÁC
 • Băng thun y tế
  Băng thun y tế.
  Băng thun Y tế
  Băng thun Y tế .
  Băng thun Y tế
  Băng thun Y tế .
 • Băng thun y tế
  Băng thun y tế.
  Băng thun y tế
  Băng thun y tế.
  Hình ảnh chi tiết của Băng cuộn
  Hình ảnh chi tiết của Băng cuộn.
 • Hình ảnh chi tiết của Gòn trung tín
  Hình ảnh chi tiết của Gòn trung tín.
  Hình ảnh chi tiết của Băng gạc
  Hình ảnh chi tiết của Băng gạc.
  Gói bông băng gạc dùng thay vết thương, vết mổ
  Gói bông băng gạc dùng thay vết thương, vết mổ.